Agnosia Jour

Jour

Under Kontorstid (vardagar 07.00 – 16.00)
Hasse Nilsson tel. 0451-10650, eller via e-post felanmalan@agnosiafastigheter.se
Vid behov av AKUT hjälp dagtid ring tel. 0723-506616

Efter Kontorstid
Vid behov av AKUT hjälp vid vattenläcka ring rörfirma Ho Service på tel 0708617776
OBS! Vi ber er även anmäla felet till oss på telsvar 0451-10650 eller via e-post:
felanmalan@agnosiafastigheter.se