Lediga hyresrätter

Lediga hyresrätter i Hässleholm

Om ni är studerande måste detta kompenseras med borgen från någon som kan garantera er hyra. Bifoga kopia av beslut om studiemedel. För att få hyra lägenhet krävs fast inkomst samt att sökande inte har några betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas på alla sökande.

Intresseanmälan Hyresrätt i Hässleholm

* - Måste vara ifyllt. Om uppgift saknas skriv "FINNS EJ" på respektive rad.

Sökanden

Medsökanden

Hushållsförhållanden

Uppgift om nuvarande bostad - Sökanden

Uppgift om nuvarande bostad - Medsökanden

 Härmed försäkrar jag/vi att de av mig /oss lämnade uppgifterna i anmälan är riktiga samt medger att de personuppgifter som anges ovan i denna anmälan får behandlas för angivet ändamål. *